Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Aktualności

2014-11-06.png
 Program SAGiK został wysoko oceniony w konkursie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi w kategorii „Instytucje”, za wdrożenie dobrej praktyki: „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego”.
5 listopada 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, przedstawiciele SAGiK odebrali nagrodę z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz dyrektora KSAP Jana Pastwy.
 
 Konkurs na najlepsze, innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania, wdrożone w polskiej administracji zorganizowała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej we współpracy z Ośrodkiem Dialogu i Analiz THINKTANK. Konkurs kontynuuje główne założenie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, którym jest skuteczna wymiana dobrych praktyk i rozwiązań z zakresu zarządzania w sektorze publicznym.
 
Dodano: 6.11.2014

2014-10-28.png

Program „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” został nagrodzony w konkursie „Panteon Administracji Polskiej” organizowanym przez wydawcę dziennika „Rzeczpospolita”. Konkurs przeprowadzono pod patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 października 2014 r. podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu.

Przedmiotem Konkursu były zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania organizacyjne a także techniczne i technologiczne.

Dodano: 28.10.2014

W dniach 23-24 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego SAGiK, poświęcone ocenie stanu wdrażania zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. W posiedzeniu, poza geodetami powiatowymi, udział wzięli pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ośrodków dokumentacji oraz ewidencji gruntów i budynków. W pracach Komitetu Doradczego uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Materiałem roboczym była „Ocena zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Posiedzenie miało miejsce po naradzie zorganizowanej w Bydgoszczy  przez Głównego Geodetę Kraju, na której omawiano nowe przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po wysłuchaniu sprawozdania jej uczestników stwierdzono, że nie rozwiązała ona żadnych problemów wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy.

W trakcie dwudniowych obrad sformułowano listę niejasności dot. stosowania nowych przepisów oraz wypracowano stanowisko geodetów powiatowych w sprawie „Oceny sytuacji w powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej”. Przekazano je starostom pomorskim na konwencie w dniu 29 września b.r.

W trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Doradczego z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wypracowano ramowe zasady współdziałania administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz nadzoru budowlanego. Zainicjowano prace nad określeniem szczegółowych zasad wymiany informacji dot. ewidencjonowania w egib budynków i lokali.

Informujemy, że podjęliśmy prace nad aktualizacją opublikowanych na stronie opracowań. Do dziś zaktualizowano opracowanie standardu składu operatów geodezyjnych: (http://www.sagik.pl/sklad_operatow/rodzaje_dokumentow_geodezyjnych/lista/podsumowanie).

Dodano: 13.10.2014