Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Powiat nowodworski

nowodworski.png
Ewa Dąbska
Ewa Dąbska
Starosta
brak zdjęcia
Zdzisław Matkiewicz
Geodeta powiatowy

Powiat nowodworski  położony jest w północno - wschodniej części województwa pomorskiego na Mierzei Wiślanej pomiędzy Wisłą i Nogatem oraz Zalewem Wiślanym i Zatoką Gdańską. W jego skład wchodzi 6 jednostek administracyjnych – cztery gminy wiejskie: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo oraz dwa miasta: Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska.

Powiat obejmuje obszar ponad 67 tys. ha i jest podzielony na 31,2 tys. działek gruntowych.

Skarb Państwa jest właścicielem ponad 26 tys. ha, własnością osób fizycznych jest natomiast prawie 28 tys. ha, natomiast spółki prawa handlowego są właścicielem prawie 11 tys. ha. Samorządy są właścicielami ponad 2 tys. ha, Pozostała część areału są własnością kościołów i związków wyznaniowych oraz spółdzielni.

Rodzaj własności

Udział w obszarze powiatu

osoby fizyczne

42,0%

Skarb Państwa i jego spółki

39,0%

spółki prawa handlowego

15,8%

samorządy i ich spółki

3,0%

kościoły i związki wyznaniowe

0,1%

spółdzielnie

0,1%

 

Prawa własności chronione są wpisami do ponad 20 tys. ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Malborku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.

W strukturze użytkowania gruntów w powiecie nowodworskim dominują użytki rolne (blisko 42 tys. ha) i lasy (blisko 6 tys. ha) oraz wody Zalewu Wiślanego (ponad 14 tys. ha). Wielkość powierzchni zabudowanej wynosi ok. 2,5 tys. ha, z czego 1,8 tys. ha zajmują tereny komunikacyjne, a nieco ponad 0,7 tys. ha tereny mieszkaniowe.

 

Sposób użytkowania

Udział w obszarze powiatu

grunty rolne

64,0%

wody morskie – Zalew Wiślany

21,0%

lasy i grunty zadrzewione bądź zakrzewione

9,5%

tereny zabudowane i zurbanizowane

5,0%

wody

0,2%

nieużytki

0,2%

pozostałe tereny

0,1%