Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Powiat chojnicki

chojnicki.png
Stanisław Skaja
Stanisław Skaja
Starosta
Kazimierz Wycinka
Kazimierz Wycinka
Geodeta powiatowy

Powiat chojnicki usytuowany jest w województwie pomorskim. Zajmuje jego południową część. W skład powiatu  chojnickiego wchodzi 5 jednostek administracyjnych: miasto Chojnice (2104 ha), gmina Chojnice (45821 ha), gmina Brusy (składająca się z dwóch jednostek ewidencyjnych – miasto Brusy, 520 ha, Brusy obszar wiejski, 39525 ha), gmina Czersk (składająca się z dwóch jednostek ewidencyjnych – miasto Czersk, 973 ha, Czersk obszar wiejski, 37038 ha) oraz gmina Konarzyny (10440 ha).

Powiat zamieszkuje blisko 94 tys. mieszkańców. Większą część terenów powiatu zajmują lasy. Atrakcją powiatu chojnickiego są 33 jeziora. Ewidencja gruntów i budynków prowadzona dla powiatu chojnickiego obejmuje 61572 działek zapisanych na obszarze 136421 ha powierzchni geodezyjnej.

Właścicielem ponad połowy gruntów powiatu jest Skarb Państwa (ponad 73 tys. ha), mniej niż połowa jest własnością osób fizycznych (ponad 54 tys. ha). Samorządy są właścicielami ponad 2 tys. ha.

Rodzaj własności

Udział w obszarze powiatu

Skarb Państwa i jego spółki

56,4%

osoby fizyczne

39,7%

samorządy

1,9%

spółki

1,1%

kościoły i związki wyznaniowe

0,7%

spółdzielnie

0,2%

 

Prawa własności zapisane są w ponad 45 tys. ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chojnicach i w ponad 0,5 tys. ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Człuchowie.

W strukturze użytkowania gruntów w powiecie chojnickim największą część zajmują lasy  (ponad 71 tys. ha) i użytki rolne (ponad 50 tys. ha). Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują obszar 4,5 tys. ha, natomiast wody 6,4 tys.ha .

Sposób użytkowania

Udział w obszarze powiatu

lasy

52,7%

użytki rolne

36,8%

wody

4,6%

grunty zabudowane i zurbanizowane

3,3%

nieużytki

1,7%

pozostałe

0,9%