Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Powiat starogardzki

starogardzki.png
Leszek Burczyk
Leszek Burczyk
Starosta
brak zdjęcia
Cezary Wachnik
Geodeta powiatowy

Powiat starogardzki położony jest w południowej części województwa pomorskiego. W jego skład wchodzi 14 jednostek administracyjnych – dziesięć gmin wiejskich: Bobowo, Lubichowo, Kaliska, Osieczna, Osiek,  Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo oraz cztery miasta: Czarna Woda, Skarszewy, Skórcz i Starogard Gdański.

Powiat obejmuje obszar ponad 134 tys. ha i jest podzielony na 80,9 tys. działek gruntowych.

Właścicielem prawie połowy gruntów powiatu jest Skarb Państwa (ponad 60 tys. ha), nieco więcej jest własnością osób fizycznych (ponad 65 tys. ha). Samorządy są właścicielami niewielkiej części gruntów (około 3,8 tys. ha). Nieznaczna część (niecałe 0,9 tys. ha) gruntów Skarbu Państwa i samorządów została oddana w użytkowanie wieczyste.

Rodzaj własności

Udział w obszarze powiatu

osoby fizyczne

48,8%

Skarb Państwa i jego spółki

45,0%

samorządy i ich spółki

2,9%

spółki prawa handlowego

1,8%

kościoły i związki wyznaniowe

0,9%

spółdzielnie

0,6%

Prawa własności chronione są wpisami do ponad 60 tys. ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.

W strukturze użytkowania gruntów w powiecie wejherowskim dominują użytki rolne (blisko 64 tys. ha) i lasy (blisko 58 tys. ha). Wielkość powierzchni zabudowanej wynosi ok. 5,0 tys. ha, z czego 2,7 tys. ha  zajmują tereny komunikacyjne, a nieco ponad 1,4 tys. ha tereny mieszkaniowe.

Sposób użytkowania

Udział w obszarze powiatu

grunty rolne

48,0%

lasy i grunty zadrzewione bądź zakrzewione

43,0%

tereny zabudowane i zurbanizowane

3,7%

wody

3,0%

nieużytki

1,8%

pozostałe tereny

0,5%