Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Powiat gdański

ganski.png
Cezary Bieniasz-Krzywiec
Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta
Andrzej Nowak
Andrzej Nowak
Geodeta powiatowy

Powiat gdański od północy graniczy z aglomeracją trójmiejską, a od południa z regionem kociewskim oraz powiatem tczewskim i starogardzkim.

Pod względem administracyjnym tworzy go 7 gmin wiejskich: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Pszczółki, Trąbki Wielkie i Suchy Dąb oraz miasto Pruszcz Gdański, które jest głównym ośrodkiem przemysłowym, a zarazem siedzibą władz powiatu gdańskiego. Powiat liczy obecnie ponad 94 tysiące mieszkańców.

Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 1 (łącząca Trójmiasto z południem Polski), nr 7 (Gdańsk - Warszawa) oraz pierwszy odcinek międzynarodowej autostrady A-1. Atutem jest także bliskość portów morskich Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia) oraz portu lotniczego w Rębiechowie.

Położenie geograficzno-komunikacyjne stanowi atut dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu gdańskiego, a jednocześnie wpływa na fakt, że powiat gdański jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym obszarem w województwie pomorskim.

Władze powiatu gdańskiego podejmują aktywne działania w celu stworzenia jak najkorzystniejszego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości. O tym jak wielu inwestorów doceniło działania podejmowane przez władze, świadczy fakt, że na terenie powiatu gdańskiego zarejestrowanych jest prawie 8200 podmiotów gospodarczych, z czego ponad 112 z udziałem kapitału zagranicznego, co plasuje powiat w czołówce województwa pomorskiego.

Bardzo dobrze rozwinęły się instytucje otoczenia biznesu, które stwarzają korzystny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości i ułatwiają funkcjonowanie firm.

Dobra struktura agrarna gospodarstw rolnych, żyzne gleby żuławskie oraz bliskość dużego rynku zbytu (Trójmiasto), a także istnienie zakładów przetwórstwa rolnego tworzą warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Prawie 67% powierzchni powiatu stanowią użytki rolne. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi ponad 14 ha.

Najlepsze gleby i warunki produkcyjne mają Żuławy. W rejonie tym rolnicy uzyskują najwyższe plony zbóż, buraków cukrowych i rzepaku. Są tu także potencjalne możliwości rozwoju warzywnictwa i chowu bydła.

Powiat gdański, to także doskonałe miejsce do wypoczynku. Urokliwy krajobraz, z licznymi zabytkami, rzekami, jeziorami i lasami przyciąga wielu gości, którzy znajdują miejsce w rozwijających się gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych i hotelach.