Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Projekty centralne

Nr Nazwa Opis Faza Podmiot realizujący
1 Zasady wymiany informacji z sądami Uzyskanie zgodności ewidencji gruntów i budynków z księgami wieczystymi jest jednym z podstawowych celów strategicznych Porozumienia SAGiK. Warunkiem koniecznym uzyskania i utrzymania takiej zgodności jest odpowiedni obieg informacji, gwarantujący niepowstawanie rozbieżności pomiędzy obydwoma zasobami w ramach dokonywania bieżących wpisów – zarówno w ewidencji gruntów, jak i w księgach wieczystych.

Wdrożenie i utrzymanie odpowiedniego obiegu informacji jest pierwszym krokiem do uzyskania całkowitej zgodności pomiędzy obydwoma zasobami.
Wdrożenie nowych procedur postępowania w powiatach i sądach Biuro SAGiK