Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Studia problemowe

Filtr zaawansowany

Nr Nazwa Data wpisania do bazy
1Do organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków wpływają orzeczenia sądu oparte o opinię biegłego sądowego z zakresu geodezji. Zdarza się, iż orzeczenie sądu oparte na takiej opinii jest niemożliwe do wykonania. Niniejsze studium zawiera analizę prawną tego zagadnienia oraz przedstawia sposób rozwiązania problemu. Biegli sądowi 9.11.2012