Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Interpretacje przepisów prawa

Filtr zaawansowany

Nr Nazwa Akt prawny Szczegóły Data wpisania do bazy
3Przy przyjmowaniu operatów podziałowych do zasobu g-k często postępuje się w ten sposób, że operat podziału nie jest przyjmowany do zasobu przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział, ale „czeka” w ośrodku do czasu, aż geodeta dostarczy dokumentację dotyczącą wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych. Postępowanie takie rodzi szereg problemów a także wątpliwości natury prawnej.

Niniejsza interpretacja przedstawia postępowanie geodety i ośrodka dokumentacji w trakcie wykonywania podziału wraz z uzasadnieniem prawnym.
Przekazywanie operatu podziału do zasobu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości [2004.268.2663] - 7.11.2013
2Niniejsza interpretacja odpowiada na pytanie: "czy i na jakich warunkach mogą być nieodpłatnie wydawane informacje ze zbiorów danych przestrzennych?” Udostępnianie baz danych Prawo geodezyjne i kartograficzne [2010.193.1287] art. 40 ust.3c 28.11.2012
1Wymagania i zalecenia wobec dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazywanej do PZGiK w kontekście przepisów rozporządzenia Wymagania wobec dokumentacji geodezyjnej , v. 2 Roporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [2011.263.1572] - 10.10.2012