Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Dobre praktyki i pomysły

Filtr zaawansowany

Nr Nazwa Krótki opis Data wpisania do bazy
4Niniejsza DPP opisuje sposób pozyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji budynków i lokali. Dane pozyskiwane są w odpowiednich procedurach od osób z właściwymi kompetencjami. Nowatorskim rozwiązaniem jest pozyskiwanie danych technicznych o budynku nie od geodetów, ale od osób z uprawnieniami budowlanymi, przy wykorzystaniu obowiązku właściciela do zgłaszania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Właściciele są informowani o takim obowiązku, a w przypadku jego niedopełnienia stosowana jest egzekucja administracyjna. Prowadzenie ewidencji budynków i lokali Niniejsza DPP opisuje sposób pozyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji budynków i lokali. Dane pozyskiwane są w odpowiednich procedurach od osób z właściwymi kompetencjami. Nowatorskim rozwiązaniem jest pozyskiwanie danych technicznych o budynku nie od geodetów, ale od osób z uprawnieniami budowlanymi, przy wykorzystaniu obowiązku właściciela do zgłaszania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Właściciele są informowani o takim obowiązku, a w przypadku jego niedopełnienia stosowana jest egzekucja administracyjna. 15.11.2013
2Poczta elektroniczna jest obecnie w powszechnym użyciu, jednak nieczęsto spotyka się jej wykorzystanie do obsługi spraw urzędowych. Systemowe zastosowanie poczty elektronicznej do komunikacji z wykonawcami prac geodezyjnych znakomicie poprawia komfort ich obsługi. Istotą jednak niniejszej DPP – oprócz wykorzystania nowych technologii komunikacji – jest zmiana obiegu informacji i wykonywanych w PODGiK procesów tak, aby jak najwięcej informacji było przekazywane w sposób pro-aktywny, tzn. z inicjatywy urzędu. W ten sposób przekazywane są informacje dotyczące rozpoczęcia, bądź zakończenia prac kolizyjnych, czy też zakończenia kontroli operatu. Dzięki zastosowaniu pro-aktywnego systemu wymiany informacji minimalizuje się liczbę koniecznych wizyt wykonawcy w PODGiK oraz liczbę rozmów telefonicznych, zmniejsza się kolejki w ośrodku, a rezultacie oszczędza czas wykonawców i pracowników urzędu. System elektronicznej komunikacji z wykonawcami , v. 2 Poczta elektroniczna jest obecnie w powszechnym użyciu, jednak nieczęsto spotyka się jej wykorzystanie do obsługi spraw urzędowych. Systemowe zastosowanie poczty elektronicznej do komunikacji z wykonawcami prac geodezyjnych znakomicie poprawia komfort ich obsługi. Istotą jednak niniejszej DPP – oprócz wykorzystania nowych technologii komunikacji – jest zmiana obiegu informacji i wykonywanych w PODGiK procesów tak, aby jak najwięcej informacji było przekazywane w sposób pro-aktywny, tzn. z inicjatywy urzędu. W ten sposób przekazywane są informacje dotyczące rozpoczęcia, bądź zakończenia prac kolizyjnych, czy też zakończenia kontroli operatu. Dzięki zastosowaniu pro-aktywnego systemu wymiany informacji minimalizuje się liczbę koniecznych wizyt wykonawcy w PODGiK oraz liczbę rozmów telefonicznych, zmniejsza się kolejki w ośrodku, a rezultacie oszczędza czas wykonawców i pracowników urzędu. 17.09.2012
3Kontrole terenowe prac geodezyjnych są istotnym wsparciem kontroli operatów przyjmowanych do zasobu. Prowadzone nawet w ograniczonym, wyrywkowym zakresie stanowią znaczący bodziec dla wykonawców do realizacji ich prac z największą starannością. Stanowią tym samym istotny element podnoszenia jakości dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w PZGiK. Kontrola terenowa Kontrole terenowe prac geodezyjnych są istotnym wsparciem kontroli operatów przyjmowanych do zasobu. Prowadzone nawet w ograniczonym, wyrywkowym zakresie stanowią znaczący bodziec dla wykonawców do realizacji ich prac z największą starannością. Stanowią tym samym istotny element podnoszenia jakości dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w PZGiK. 10.10.2012
1Dokumenty wydawane z ewidencji gruntów i budynków oraz PODGiK mogą mieć postać dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zastosowanie takiego podpisu rodzi skutki prawne analogiczne do podpisu zwykłego, natomiast brak konieczności generowania dokumentów papierowych wiąże się ze znacznymi oszczędnościami czasu oraz kosztów wydruku. Jest to szczególnie przydane przy regularnym przekazywaniu dużej ilości dokumentów pomiędzy instytucjami – np. przy przekazywaniu do gmin zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów. Wydawanie wykonawcom prac geodezyjnych podpisanych materiałów w postaci elektronicznej jest również bardzo efektywne i podnosi jakość ich obsługi. Elektroniczne podpisywanie dokumentów Dokumenty wydawane z ewidencji gruntów i budynków oraz PODGiK mogą mieć postać dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zastosowanie takiego podpisu rodzi skutki prawne analogiczne do podpisu zwykłego, natomiast brak konieczności generowania dokumentów papierowych wiąże się ze znacznymi oszczędnościami czasu oraz kosztów wydruku. Jest to szczególnie przydane przy regularnym przekazywaniu dużej ilości dokumentów pomiędzy instytucjami – np. przy przekazywaniu do gmin zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów. Wydawanie wykonawcom prac geodezyjnych podpisanych materiałów w postaci elektronicznej jest również bardzo efektywne i podnosi jakość ich obsługi. 17.09.2012