Program SAGiK - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna województwa pomorskiego

Instrumenty

Nazwa Ilość Data ostatniej aktualizacji
Interpretacja przepisów prawa 3 07.11.2013
Dobre praktyki i pomysły 4 15.11.2013
Wzorcowe formularze 1 02.07.2014
Studia problemowe 1 09.11.2012
Modele referencyjne 0 -
Bazy wskaźników liczbowych 0 -
Szkolenia 0 -
Projekty centralne 1 18.10.2012
Opinie projektów przepisów 0 -
Propozycje zmian przepisów 0 -